ฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
ก.พ. 2566 - ธ.ค. 2567โครงการฝึกอบรมตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E learning) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในเด็ก Promoting Resiliency in Children300300ลงทะเบียน
ก.ค. 2566 - ธ.ค. 2567โครงการฝึกอบรมตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร"ความรู้การวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก"300500ลงทะเบียน
ก.พ. - ธ.ค. 2567โครงการฝึกอบรมเรื่องการให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (E-learning)300600ลงทะเบียน
ก.พ. 2567 - ธ.ค. 2569โครงการบำรุงค่าสมาชิกภาพสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ในราคาโปรโมชั่นพิเศษ3000ลงทะเบียน
มี.ค. 2567โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลสุขภาพจิตในองค์กร”2,0002,000ลงทะเบียน