จัดจำหน่ายสินค้าสมาคมฯ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
- ก.พ. 2565สั่งซื้อ “เสื้อกาวน์วิชาชีพ” เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพ (รอบที่ 3)00
ปิดลงทะเบียน
- พ.ค. 2565สั่งซื้อ “เสื้อกาวน์วิชาชีพ” เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพ (รอบที่ 4)00
ปิดลงทะเบียน
- ต.ค. 2565สั่งซื้อ “เสื้อกาวน์วิชาชีพ” เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพ (รอบที่ 5)00
ปิดลงทะเบียน