เกี่ยวกับ

การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี พ.ศ.2566

 

The 3nd Annual International Conference and the 47th

Annual Conference of the Thai Clinical Psychologist Association

"ความรุนแรง:รู้ทัน ป้องกัน บรรเทา Violence: Awareness, Prevention and Reduction"

 

 • ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเตล ด้วยระบบ HYBRID

  [TK Palace Hotel, Bangkok, 27-29 November, 2023 onsite and with zoom clouds meeting]

 • เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 20 พฤศจิกายน 2566

   [Registration: 1st July 2023 to 20th November 2023] 

 • การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

           Online

  • สำหรับสมาชิก (Member)                    ราคา 1,500 บาท  (50 USD)

  • สำหรับไม่ใช่สมาชิก (Not member)      ราคา 2,000 บาท  (60 USD)

   Onsite

  • สำหรับสมาชิก (Member)                    ราคา 3,500 บาท  (120 USD)

  • สำหรับไม่ใช่สมาชิก (Not member)      ราคา 4,000 บาท  (180 USD)

 

* เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 5 วัน *

 หากท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงทะเบียน กรุณาติดต่อที่ Facebook : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / E-mail: TCPA65@gmail.com

ค่าลงทะเบียน

01 กรกฎาคม - 27 พฤศจิกายน 2566 สมาชิก (Member) - Onsite 3,500
สมาชิก (Member) - Online 1,500
ไม่ใช่สมาชิก (Non member) - Onsite 4,000
ไม่ใช่สมาชิก (Non member) - Online 2,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
ในกรณีที่ระบบยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินพบว่าส่งรูปหลักฐานการชำระเงินผิดต้องไปที่ไหนเพื่อแก้ไขสถานะการลงทะเบียน

A

คลิกที่ เมนู > กล่องระบบลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน > เปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนกลับ หรือ ติดต่อให้แนบใบโอนใหม่

Develop by IGENCO Co., Ltd.