เกี่ยวกับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปลและเขียนรายงานผลแบบทดสอบ MMPI-2-RF ”


วิทยากร    

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรชัย  อัศวทวีบุญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเวลา   

  • วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม  

  • สมาชิกสามัญของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย (เท่านั้น)


การฝึกอบรม 

  • ฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom application และประเมินผลหลังฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

  • ประกาศนียบัตรการผ่านการฝึกอบรม  และการสะสมค่าหน่วยคะแนน

ค่าลงทะเบียน

  • ผู้เป็นสมาชิกสมาคม 300 บาท


ระยะเวลารับสมัคร  

  • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 – วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 


ผู้ดำเนินรายการ 

  • นางสาวสิธยา อนุสนธิ์ นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

23 มกราคม - 28 มีนาคม 2566 สมาชิก (Member) 300
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.