เกี่ยวกับ

训练课程《临床心理学实践》第14/2022期

公告及招聘 日期2022年5月1日至20日

      考生可以 从 3 个机构中选择进行实践培训

จับฉลากเพื่อจัดลำดับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (บ่าย)

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 10  มิถุนายน 2565

ชำระค่าเรียน วันที่ 10-24  มิถุนายน 2565

การฝึกอบรมระยะ core course  วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2565

การฝึกปฏิบัติงาน

      กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

      กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychodiagnostics Assessment) การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต (Psychological Treatment and Rehabilitation) และการประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Application of Clinical Psychology for Community Mental Health Services and Related Fields) ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานของวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

 

ค่าลงทะเบียน 

1. เฉพาะ Core Course (1เดือน) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

2. เฉพาะ ฝึกปฏิบัติงาน (5เดือน) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

3. Core course และ ฝึกปฏิบัติงาน เต็มหลักสูตร (6เดือน)  ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท

 

ค่าลงทะเบียน

10 - 24 มิถุนายน 2565 Core Course + Internship 20,000
Internship 15,000
Core course 5,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
ในกรณีที่ระบบยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินพบว่าส่งรูปหลักฐานการชำระเงินผิดต้องไปที่ไหนเพื่อแก้ไขสถานะการลงทะเบียน

A

คลิกที่ เมนู > กล่องระบบลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน > เปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนกลับ หรือ ติดต่อให้แนบใบโอนใหม่

Develop by IGENCO Co., Ltd.