เกี่ยวกับ

โครงการฝึกอบรมตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E learning)

เรื่อง  การให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย

เนื้อหา  ประกอบด้วย

           เรื่องที่ 1 Satir Model (Meta goal & ความเชื่อของซาเทียร์)    3 ชั่วโมง

           เรื่องที่ 2 ธรรมชาติจิตใจของบุคคล                                          3 ชั่วโมง

           เรื่องที่ 3 ภาวะเศร้าโศกจากความสูญเสีย                                   3 ชั่วโมง

           เรื่องที่ 4 เรียนรู้กระบวนการเยียวยาภาวะสูญเสีย                         3 ชั่วโมง

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

       ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

  • สมาชิกสมาคม     ค่าลงทะเบียน  300 บาท ตลอดหลักสูตร

  • ไม่ได้เป็นสมาชิก  ค่าลงทะเบียน  600 บาท ตลอดหลักสูตร

การสะสมหน่วยคะแนนเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

          สามารถสะสมหน่วยคะแนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดของสาขาวิชาชีพ

ผู้เข้ารับการอบรม

          บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

 

* เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการลงทะเบียนให้ภายใน 5 วัน

** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าระบบเรียนออนไลน์ สามารถสอบทางได้ทาง E-mail: TCPA65@gmail.com

 

ค่าลงทะเบียน

01 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2567 สมาชิก (Member) 300
ไม่ใช่สมาชิก (Non-member) 600
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.


ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.