เกี่ยวกับ

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 16/2567

 

• ประกาศและรับสมัคร  วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2567

   

• จับฉลากเลือกสถาบันฝึก วันที่ 4 มิถุนายน 2567 (บ่าย)

 

• ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ทางเว็ปไซน์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

 

 ชำระค่าเรียน วันที่ 10-24  มิถุนายน 2567

   ค่าลงทะเบียน 

   1. เฉพาะ Core Course (1เดือน) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

   2. Core course และ ฝึกปฏิบัติงาน เต็มหลักสูตร (6เดือน)  ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท

 

 การฝึกอบรมเป็น 2 ระยะ ดังนี้

   1.  การบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี ตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2567

   2.  การฝึกปฏิบัติในสถาบันฯ ระยะเวลา 5  เดือน

        กลุ่มที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567

        กลุ่มที่ 2 วันที่ 2 มกราคม – 30 พฤษภาคม  2568

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. ผู้ที่ได้รับปริญญา สาขาจิตวิทยาคลินิกจากสถาบันการศึกษาที่ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง หรือ 

   2. ผู้ที่ได้รับปริญญา สาขาจิตวิทยาที่มีกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง 

ค่าลงทะเบียน

ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
ในกรณีที่ระบบยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินพบว่าส่งรูปหลักฐานการชำระเงินผิดต้องไปที่ไหนเพื่อแก้ไขสถานะการลงทะเบียน

A

คลิกที่ เมนู > กล่องระบบลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน > เปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนกลับ หรือ ติดต่อให้แนบใบโอนใหม่

Develop by IGENCO Co., Ltd.