เกี่ยวกับ

การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถ

ทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 20)

ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566

ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 

กลุ่มเป้าหมาย นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยาพัฒนาการ/นักจิตวิทยาให้การปรึกษา/นักจิตวิทยาชุมชน/นักจิตวิทยา รุ่นละประมาณ 40 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน (13-15 ธันวาคม 2566)


วิทยากร จากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์/ คณะนักจิตวิทยาคลินิกที่ร่วมพัฒนาเครื่องมือ


สถานที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  จังหวัดนครราชสีมา


การสะสมหน่วยคะแนน  สามารถสะสมหน่วยคะแนนการต่ออายุใบอนุญาต การประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิกได้ 5 คะแนน

 

กำหนดการลงทะเบียน  10 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

 

ค่าลงทะเบียน  5,500 บาท   (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 2000 บาท และ ค่าเครื่องมือ 3500 บาท )

 

* เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 5 วัน *

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

10 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 สมาชิก (Member) 5,500
ไม่ใช่สมาชิก (Non-member) 5,500
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.