เกี่ยวกับ

โครงการฝึกอบรมตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตร  ความรู้การวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก

 

วัตถุประสงค์:  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัย แก่นักจิตวิทยาคลินิก โดยออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง E Learning  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

บรรยายและผลิตโดย:  สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชนภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

 

เนื้อหาหลักสูตร:  ประกอบด้วยความรู้การวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก ทั้งสิ้น 11 ตอนๆละ 1 ชั่วโมง  ดังต่อไปนี้

 

ตอนที่

เนื้อหา

ระยะเวลา

1

Research design in Clinical Psychology

1 ชั่วโมง

2

Foundation of statistic

1 ชั่วโมง

3

Descriptive statistic

1 ชั่วโมง

4

How to choose the right statistical test?

1 ชั่วโมง

5

One-sample t-test

1 ชั่วโมง

6

Independent t-test

1 ชั่วโมง

7

Dependent t-test

1 ชั่วโมง

8

One-way ANOVA

1 ชั่วโมง

9

ANCOVA

1 ชั่วโมง

10

Pearson correlation

1 ชั่วโมง

11

Regression analysis

1 ชั่วโมง

 

การลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม:  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมผ่านทางเวปไซน์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน

  • สมาชิกสมาคม    ค่าลงทะเบียน 300 บาท ตลอดหลักสูตร

  • ม่เป็นสมาชิก    ค่าลงทะเบียน 500 บาท ตลอดหลักสูตร

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าฝึกอบรม

          นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการที่สนใจ

 

การประเมินผล

  1.  เมื่อเรียนจนจบแต่ละตอน ให้ทำแบบฝึกหัด 3 ข้อ และกำหนดให้ผ่าน 2 ใน 3 ข้อ จึงสามารถเรียนต่อในตอนถัดไป

  2.  เมื่อเรียนครบ 6 ตอน ให้ทำแบบฝึกหัด จำนวน 10 ข้อ และกำหนดให้ผ่าน 6 ใน 10 ข้อ

 เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม:  กำหนดให้ผู้เรียนๆ จนครบทุกตอนและผ่านการประเมินตามที่กำหนด จึงสามารถโหลดใบประกาศนียบัตรได้ในตอนท้ายของการศึกษา 

 

* เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการลงทะเบียนให้ภายใน 5 วัน

** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าระบบเรียนออนไลน์ สามารถสอบทางได้ทาง E-mail: TCPA65@gmail.com

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

01 กรกฎาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2567 สมาชิก (Member) 300
ไม่ใช่สมาชิก (Non-member) 500
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.


ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.