เกี่ยวกับ

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 15/2566

 

• ประกาศและรับสมัคร  วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2566

   ผู้สมัครสามารถ เลือกสถาบันฝึกปฏิบัติงานได้ 3 อันดับ

 

• จับฉลากเพื่อจัดลำดับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 2 มิถุนายน 2566 (บ่าย)

 

 ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 9  มิถุนายน 2566

 

 ชำระค่าเรียน วันที่ 9-24  มิถุนายน 2566

 

• การฝึกอบรมระยะ core course  วันที่ 3-31 กรกฎาคม 2566

 

• การฝึกปฏิบัติงาน

      กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566

      กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

ค่าลงทะเบียน 

1. เฉพาะ Core Course (1เดือน) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

2. เฉพาะ ฝึกปฏิบัติงาน (5เดือน) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

3. Core course และ ฝึกปฏิบัติงาน เต็มหลักสูตร (6เดือน)  ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychodiagnostics Assessment) การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต (Psychological Treatment and Rehabilitation) และการประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Application of Clinical Psychology for Community Mental Health Services and Related Fields) ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานของวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

 

 

ค่าลงทะเบียน

09 - 24 มิถุนายน 2566 Core Course + Internship 20,000
Internship 15,000
Core course 5,000

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
ในกรณีที่ระบบยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินพบว่าส่งรูปหลักฐานการชำระเงินผิดต้องไปที่ไหนเพื่อแก้ไขสถานะการลงทะเบียน

A

คลิกที่ เมนู > กล่องระบบลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน > เปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนกลับ หรือ ติดต่อให้แนบใบโอนใหม่

Develop by IGENCO Co., Ltd.