เกี่ยวกับ

การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ.2563

(รุ่นที่ 1 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์)

ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย               

- นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยาพัฒนาการ/นักจิตวิทยาให้การปรึกษา/นักจิตวิทยาชุมชน/ นักจิตวิทยา รุ่นละประมาณ 40 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม     

- 3 วัน 

วิทยากร                      

- จากโรงพยาบาลจิตเวช/ คณะนักจิตวิทยาคลินิกที่ร่วมพัฒนาเครื่องมือ

สถานที่                      

- ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์

การสะสมหน่วยคะแนน   

- สามารถสะสมหน่วยคะแนนการต่ออายุใบอนุญาต การประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิกได้ 5 คะแนน

กำหนดการลงทะเบียน    

- 4 มกราคม 2566 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ค่าลงทะเบียน         5,500 บาท  (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 2000 บาท และ ค่าเครื่องมือ 3500 บาท)

 

* เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 5 วัน *

ค่าลงทะเบียน

04 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2566 สมาชิก (Member) 5,500
ไม่ใช่สมาชิก (Non-member) 5,500
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Account : The Thai Clinical Psychologist Association

Account no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.