เกี่ยวกับ

การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง "จิตวิทยาทางไกลในทศวรรษใหม่ E-Mental Health Services and Cyberpsychology"

 

 • ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565

 • โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเตล ด้วยระบบ HYBRID

 • เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 19 ธันวาคม 2565

   

 • การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

  • Onsite

   • สำหรับสมาชิก (Member)                    ราคา 3,500 บาท  (120 us)

   • สำหรับไม่ใช่สมาชิก (Not member)    ราคา 4,000 บาท  (140 us)

   • นิสิต/นักศึกษา                                       ราคา 1,800 บาท

  • Online

   • สำหรับสมาชิก (Member)                    ราคา 1,500 บาท  (50 us)

   • สำหรับไม่ใช่สมาชิก (Not member)    ราคา 2,000 บาท  (70 us)

   • นิสิต/นักศึกษา                                       ฟรี  

 

* เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 5 วัน *

 หากท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงทะเบียน กรุณาติดต่อที่ Facebook : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / line id: tcpa.regis

ค่าลงทะเบียน

01 ตุลาคม - 19 ธันวาคม 2565 Onsite (สมาชิก) 3,500
Onsite (ไม่ใช่สมาชิก) 4,000
Onsite (นักศึกษา) 1,800
Online (สมาชิก) 1,500
Online (ไม่ใช่สมาชิก) 2,000
Online (นักศึกษา) ฟรี
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Registration pay in bank account

Bank : Krungthai bank public company limited

Branch: Ministry of public health-tiwanon  branch

Swift code: KRTHTHBK

Address: 88/20 Minstry of public health. soi bhamrasnaradoon. tiwanon road. Taladkwan. Mung. Nonthaburi. 11000

Tel: +662 5807000

Accound : The Thai Clinical Psychologist Association

Accound no.: 142-0-29451-2

ลงทะเบียน

 

 Check member code>> Click.


ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.